lördag 18 mars 2017

Bild eller inte bild?

Nope. Prutt. Då måste jag försöka minnas hur i helsicke man löste det här problemet då...

1 kommentar:

teapot sa...

Drop-box foldern är full! :-) Du får flytta alla 1000 bilder till en annan folder på Drop-box, sen är det bara att köra igen.

https://kenai.com/projects/bloggerdroid/pages/FAQ#Q:_I_get_a_403_or_404_error_when_trying_to_publish_blog_posts_with_pictures?

Jag tror mitt problem är att jag glömt att betala räkningen för domänen!! :-o