måndag 9 juni 2008

Historia.

Läste i helgen ute på ön ett litet dokument som en kvinna sammanställt.

Det var exakt avskrivna dagboksanteckningar som G's farfar förde 1930, i två månader från mitten av mars till mitten av maj ungefär och det som utspelade sig då var säljakt. Det var ganska korta noteringar, två, tre rader oftast.

Säljägarnas båtar drogs med häst ut till öppet vatten.

Anteckningarna inleddes alltid med notering av vädret, vilket känns logiskt med tanke på att de levde ur en speciell båt och verkligen var utsatta för vädret. Självklart fanns också noteringar om dagens fällda sälar.

Vid några tillfällen fanns känsloyttringar noterade. Det handlade oftast om en särskilt vacker dag vädermässigt, då det var lugnt och soligt - då var det härligt! En gång fanns en not om att de tre herrarna fått besök av "brändöflickorna" och tonfallet var glatt kuttrande, så man kan ju undra vad som försiggick den gången! ;O) Jag har för mig att G's farfar var född i början av seklet, så han var ju knappt 30 år gammal i sådana fall. G's far är född 1934, så jag antar att farfadern träffade sin blivande hustru någonstans omkring samma tid som fisket bedrevs.

Det var i alla fall roligt att läsa, sittande i huset som samme man timrade upp. Fjärde generationen låg samtidigt och sov gott på våningen ovanför.

Inga kommentarer: